• Uzņēmums
  • Ziņu telpa
  • Pārtikas produktu ražošanas uzņēmums “HKScan Latvia” pārgājis uz atjaunojamo elektroenerģiju

Pārtikas produktu ražošanas uzņēmums “HKScan Latvia” pārgājis uz atjaunojamo elektroenerģiju

“HKScan Latvia”, viens no lielākajiem pārtikas uzņēmumiem Latvijā, pagājušajā gadā izmantoja tikai atjaunojamo elektroenerģiju, samazinot oglekļa emisiju par teju 2000 tonnām. Pilnīga pāreja uz atjaunojamo elektroenerģiju ir daļa no “HKScan” izvirzītā mērķa samazināt emisijas un tādējādi mazināt klimata pārmaiņas.

 

Uzņēmumi var samazināt ar elektroenerģijas izmantošanu saistītās emisijas divējādi: optimizējot enerģijas patēriņu, kas attiecīgi samazina ar enerģiju saistīto oglekļa emisiju ietekmi, vai pārejot uz atjaunojamo elektroenerģiju. „HKScan Latvia” izvēlējies iet abus ceļus, gan Jelgavas ražotnē, gan Rīgas loģistiskas centrā pārejot tikai uz atjaunojamo elektroenerģiju. Šīs izmaiņas ļāva 2020.gadā par gandrīz 2000 tonnām samazināt oglekļa emisiju.

 

“Pāreju uz atjaunojamās enerģijas izmantošanu īstenojam saskaņā ar visa “HKScan” koncerna stratēģiju, kuras mērķis ir samazināt mūsu ietekmi uz apkārtējo vidi un nodrošināt ilglaicīgu attīstību. Mūsu izvēle dod arī priekšrocības eksporta tirgos, kur aizvien vairāk esošajiem un jaunajiem partneriem ir svarīgi, ka tie sadarbojas ar uzņēmumu, kas domā, kā minimizēt ietekmi uz vidi, un veic pasākumus oglekļa emisiju samazināšanā,” saka “HKScan Latvia” pārdošanas direktors Heino Lapiņš.

 

“HKScan Latvia” ir izsniegts EECS RES-GO sertifikāts, kas pierāda, ka izmantotā elektroenerģija ir pilnībā ražota no atjaunojamiem energoresursiem.

 

Mērķis - oglekļa neitralitāte

 

„HKScan” vides darba pamatā ir klimata ietekmes samazināšana, enerģijas un ūdens izmantošanas efektivitātes uzlabošana, materiālu efektivitātes un videi nekaitīga iepakojuma pielietošanas veicināšana. „HKScan” ir izvirzījis mērķi līdz 2025. gada beigām savai rūpnieciskajai ražošanai nodrošināt oglekļa neitralitāti un līdz 2040. gada beigām – sasniegt oglekļa neitralitāti visos pārtikas ražošanas ķēdes posmos: no dzīvnieku audzēšanas līdz nonākšanai pie patērētājiem.

 

 

Par „HKScan Latvia”

Mēs, HKScan, padarām dzīvi gardāku – šodien un rīt. Mūsu stratēģiskais mērķis ir kļūt par daudzpusīgu pārtikas ražošanas uzņēmumu. Mūsu gardie produkti tiek ražoti atbildīgi un ir daļa no patērētāju daudzveidīgajām maltītēm gan ikdienā, gan īpašos gadījumos. HKScan darbojas aptuveni 7000 profesionāļu, kas darbā pielieto vairāk nekā 100 gadus krāto vietējās pārtikas ražošanas pieredzi. Mums, HKScan, atbildība nozīmē pastāvīgus uzlabojumu ieviešanu un konkrētu darbību veikšanu visā pārtikas ražošanas ķēdē. Programmas Zero Carbon (Nulle oglekļa) ietvaros mēs strādājam pie tā, lai līdz 2040.gada beigām panāktu oglekļa neitrālu pārtikas ražošanu - no lauku saimniecībām līdz pat patērētājiem. Mēs darbojamies Somijas, Zviedrijas, Baltijas un Dānijas tirgū. Mūsu atpazīstamāko zīmolu vidū ir zīmoli HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg®, Rīgas Miesnieks® un Rose™. Pateicoties mūsu stratēģiskajiem partneriem, mēs esam atpazīstami arī ar zīmoliem Kivikylän®, Tamminen® un Boltsi. HKScan ir biržas sarakstā iekļauts uzņēmums. 2020.gadā mūsu pārdošanas ieņēmumi sasniedza gandrīz 1,8 miljardus EUR.

 

Vairāk informācijas:

Klinta Mežapuķe

“HKScan Latvia” komunikācijas konsultante

Telefona numurs: +371 26 27 81 78

E-pasts: klinta.mezapuke@prae.lv

Rekvizīti: Reģ.nr. 40003057228, AS Swedbank, HABALV22, LV61HABA0140803350500

AS "HKScan Latvia"
Biroja adrese: Atlasa iela 7, Rīga, LV 1026
Tālrunis: +371 67368643  |  Fakss: +371 67339180
E-pasts: miesnieks@hkscan.com
 

Pasūtījumu pieņemšana: +371 67369569
Bezmaksas tālrunis atsauksmēm: 80005100
Privātuma paziņojums