HKScan pievienojas ANO Globālajam līgumam par uzņēmumu sociālo atbildību

HKScan ir pievienojusies ANO Globālajam līgumam par uzņēmumu sociālo atbildību Global Compact. Mūsu stratēģijas neatņemama sastāvdaļa ir atbildīga uzņēmējdarbība, kas,mūsu izpratnē, nozīmē pārdomātu darbību visā vērtību ķēdē. Esam izvirzījuši sev mērķi līdz 2040.gada beigām pilnībā pāriet uz oglekļa neitrālu pārtikas produktu ražošanu.

 

2000.gadā stājās spēkā ANO Globālais līgums – iniciatīva, kuru veido uzņēmumu sociālo atbildību veicinoši principi. Šis rīks piedāvā uzņēmumiem līdzekļus ekoloģiskās, sociālās un finansiālās atbildības veicināšanai un attīstīšanai, pamatojoties uz ANO noteiktajiem desmit uzņēmumu sociālo atbilstību stiprinošiem principiem un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Šobrīdi iniciatīvai ir pievienojušies aptuveni 13 000 uzņēmumi 160 pasaules valstīs.

 

Mūsu pievienošanās ANO Globālajam līgumam ir HKScan ilgspējīgās, mērķtiecīgās un atbildīgās uzņēmējdarbības loģisks turpinājums. Arī iepriekš savā rīcības plānā iekļāvāmi cilvēktiesību, darba un vides aizsardzības, kā arī korupcijas apkarošanas pamatprincipus, un uzņēmuma atbildīgas attīstības programmas izstrādē esam koncentrējušies uz ANO atbildīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Atbildīgas uzņēmējdarbības programmā, galvenokārt, esam koncentrējušies uz ANO piecu sociālo atbildību stiprinošu mērķu sasniegšanu:

 

Vairāk informācijas par sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību atradīsiet mūsu interneta  vietnē un atbildīgas uzņēmējdarbības ziņojumā, kas iekļauts mūsu gada pārskatā.

Mēs, HKScan, padarām dzīvi gardāku – šodien un rīt. Mūsu stratēģiskais mērķis ir kļūt par daudzpusīgu pārtikas ražošanas uzņēmumu. Mūsu gardie produkti tiek ražoti atbildīgi un ir daļa no patērētāju daudzveidīgajām maltītēm gan ikdienā, gan īpašos gadījumos. HKScan darbojas aptuveni 7000 profesionāļu, kas darbā pielieto vairāk nekā 100 gadus krāto vietējās pārtikas ražošanas pieredzi. Mums, HKScan, atbildība nozīmē pastāvīgus uzlabojumu ieviešanu un konkrētu darbību veikšanu visā pārtikas ražošanas ķēdē. Programmas Zero Carbon (Nulle oglekļa) ietvaros mēs strādājam pie tā, lai līdz 2040.gada beigām panāktu oglekļa neitrālu pārtikas ražošanu - no lauku saimniecībām līdz pat patērētājiem. Mēs darbojamies Somijas, Zviedrijas, Baltijas un Dānijas tirgū. Mūsu atpazīstamāko zīmolu vidū ir zīmoli HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg®, Rigas Miesnieks® un Rose™. Pateicoties mūsu stratēģiskajiem partneriem, mēs esam atpazīstami arī ar zīmoliem Kivikylän®, Tamminen® un Boltsi. HKScan ir biržas sarakstā iekļauts uzņēmums. 2020.gadā mūsu tīrie pārdošanas ieņēmumi sasniedza gandrīz 1,8 miljardus EUR. 

Rekvizīti: Reģ.nr. 40003057228, AS Swedbank, HABALV22, LV61HABA0140803350500

AS "HKScan Latvia"
Biroja adrese: Atlasa iela 7, Rīga, LV 1026
Tālrunis: +371 67368643  |  Fakss: +371 67339180
E-pasts: miesnieks@hkscan.com
 

Pasūtījumu pieņemšana: +371 67369569
Bezmaksas tālrunis atsauksmēm: 80005100
Privātuma paziņojums